Jackie Teusner - South Australia, Adelaide, Brighton